Vodohospodářské stavby

Poptat můžete více než 480 000 společností a živnostníků

Firmy v "Vodohospodářské stavby"

AQUATEST a.s.

Geologická 988/4, 15200 Praha

Kompletní ekologické služby: - studie pro města a obce týkající se nakládání se splaškovými odpadními vodami - zpracování základní zprávy pro integrované povolení - zpracování dokumentace, posudků - a...

AQUATIS a.s.

Botanická 834/56, 60200 Brno

Vodohospodářské a inženýrské stavby - inženýrská, konzultační a posudková činnost - poradenství při zadávání veřejných zakázek - studie a projekty protipovodňové ochrany - projektová přípava staveb -...

AQUAVIT, spol. s r.o.

Rudolfa Frimla 856, 54101 Trutnov

Nabízíme: - kompletní dodávka staveb vodovodů a kanalizací včetně přípojek - dodávky a výstavbu domovních ČOV - výstavbu a rekonstrukce kotelen, parovodních a teplovodních rozvodů - zemní práce - bour...

AQUECON a.s.

Československých legií 445/4, 41501 Teplice

Projekce, inženýrská činnost, dodávka technologií vodohospodářských staveb a bezvýkopové technologie.

AQUEKO, spol. s r.o.

Lavičky 122, 59401 Lavičky

Práce: - rekonstrukce a odbahňování rybníků - vodovody a kanalizace - kořenové čistírny odpadních vod - veškeré zemní práce - revitalizace říčních systémů - výstavby a obnovy rybníků - stavba vodovody...

Arcadis Czech Republic s.r.o.

Olivova 948/6, 11000 Praha

V České a republice Arcadis podniká prostřednictvím společnosti Arcadis Czech Republic s.r.o., na Slovensku prostřednictvím Organizačné zložky Slovensko,...

ARCHISTAV projekty a stavby s.r.o.

Františka Lýska 1599/6, 70030 Ostrava

Stavební práce: - rodinné domy - průmyslové stavby - vodohospodářské stavby - inženýrské stavby.

AREKOP, s.r.o.

Ševcovská 2483, 76001 Zlín

Čističky odpadních vod.Projektová a inženýrská činnost: - vodohospodářské stavby - inženýrské sítěTepelné soustavy: - tepelné kanály - plynové kotelny

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Vídeňská 206/108, 61900 Brno

Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2000, 14001:2004, 18000:1999.Dodávky investičních celků čistíren odpadních vod a úpraven vody: - generální dodávky staveb na klíč - rekonstrukce, intenzifi...

ARTESIA, spol. s r. o.

Brandlova 1316, 69701 Kyjov

Stavební společnost.Provádění inženýrských staveb.Výstavba kanalizace, čištičky.