Recyklace a likvidace odpadů

Poptat můžete více než 480 000 společností a živnostníků

Firmy v "Recyklace a likvidace odpadů"

AGROMARKET

Břežanská 38, 25070 Odolena Voda

BioodpadyKompost

AGVIZ Profi s.r.o.

Svatopluka Čecha 2088/13, 74101 Nový Jičín

Služby: - likvidace ocelových konstrukcí.Sběr, výkup: - železo - barevné kovy.Přeprava odpadů.

AHF - ODPADY s.r.o.

Jasanová 1751/1, 37008 České Budějovice

Služby: - nakládání s odpady - sběr, svoz a zpracování odpadů - čištění průmyslových provozů - čištění všech druhů a typů odlučovačů ropných látek, tukových lapolů a čistíren odpadních vod - revize a...

AHV ekologický servis, s.r.o.

Saturnova 1209/25, 10400 Praha

Nabízíme tyto služby: - odběry vzorků, rozbory a chemické analýzy protokolárně zpracované u akreditovaných laboratoří - přistavení vhodných sběrných nádob nebo dodání obalů podle příslušných odpadů -...

AKIRIA INVEST, s.r.o.

Drahobejlova 1019/27, 19000 Praha

Informace o subjektu nelze ověřit. - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod...

AKM oil s.r.o.

Dr. Vrbenského 35, 27201 Kladno

Výroba: - topný olej TOPEX.Služby: - likvidace odpadních minerálních olejů. - výkup upotřebené minerální oleje.

AKO Blatný s.r.o.

Jahodová 58, 62000 Brno

Kontejnerová doprava: - odvoz nebezpečných odpadů dle normy ADR v Jihomoravském kraji - likvidace bezpečných odpadů (hlína, stavební suť, domovní i ostatní odpad včetně recyklace (na zásypy).

A.K.U.P.I. spol. s r.o.

Čéčova 625/26, 37004 České Budějovice

Služby: - stavební a demoliční činnost za použití vlastní techniky - bagry, nůžky, kompresory - podnikání v oblasti nakládání s odpady - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - vedení ev...

Alabastr spol. s r. o.

Dr. Kocourka 4, 35601 Sokolov

Recyklace, zpracování, odvoz, likvidace: - stavební odpady - stavební suť - odpad ze stavebních demolicí.

ALBA, spol. s r.o.

Truhlářská 1108/3, 11000 Praha

Firma ALBA, spol. s r.o. patří mezi důležité zpracovatele kovového šrotu a nebarevných kovů na území ČR. Založena byla roku 1991. Její hlavní činností je: - demontáže a likvidace zařízení - strojírens...