Projektové řízení

Poptat můžete více než 480 000 společností a živnostníků

Firmy v "Projektové řízení"

CETTUS a.s.

Jiráskova 2839, 53002 Pardubice

Zabýváme se: - inženýrská činnost v investiční výstavbě - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, a v oblasti zadávání veřejných zakázek - činnost podnikatelských, finančníc...

Charvát Miroslav, Ing.

Motýlí 2677/34, 32600 Plzeň

ThermoInstal - projekce vytápění.Služby - projektová dokumentace kotelen teplovodních i parníchvýměníkových stanic, horkovodních i parních tepelných sítí, podzemních i nadzemních otopných systémů budo...

Chelys s.r.o.

Kašparova 73, 46312 Liberec XXV - Vesec

Projektování, dodávky a provoz tepelných čerpadel. - Absorpční (plynová) tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle. - Kompresorová (elektrická) tepelná čerpdla a elektrokotle. - Plynové kondenzační...

CHEMCOMEX, a.s.

Elišky Přemyslovny 379, 15600 Praha

Studie a připrava staveb: - konzultace a poradenství - zpracování záměrů a studií realizovatelnosti - zpracování posudků a bezpečnostních rozborů - hydrogeologické a inženýrsko - geologické průzkumné...

CIAS HOLDING a.s.

V Bezovce 1523/9, 30100 Plzeň

Činnost: - služby při přípravě a řízení realizace investičních projektů - inženýrská činnost - projektové činnost

CIAS Project s.r.o.

Poděbradova 2738/16, 70200 Ostrava

Poskytování konzultačních služeb při přípravě staveb, v průběhu projekční fáze a při výstavbě. Management v oblastech design, project, building, technology, facility a dotační management.

CITY INVEST OSTRAVA, spol. s r.o.

28. října 2092/216, 70900 Ostrava

Inženýrská a investorská činnost: - příprava a realizace staveb.Stavební činnost, stavby: - včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.Projektová činnost, projektování ve výst...

ČKJ Kotelny, s.r.o.

Tálínská 997, 19800 Praha

Projektujeme parní, horkovodní, teplovodní kotelny, stacionární plynové turbíny a motory, strojovny tepelných čerpadel, využití termální energie, bioplynu, biomasy.

CM projekt, s.r.o.

Bratislavská 866/5, 69301 Hustopeče

Projekční kancelář v oblasti vytápění, plynových přípojek, rozvodů plynu a zdravotechniky.Stavební projekce.

COLUM s.r.o.

Hellichova 632/11b, 11800 Praha

Činnost: - inženýrská činnost v investiční výstavbě - příprava investičního záměru - koordinace územního, stavebního řízení - technický dozor investora.