Logopedie

Poptat můžete více než 480 000 společností a živnostníků

Firmy v "Logopedie"

ABC MUSIC v.o.s.

Nedvědovo náměstí 140/13, 14700 Praha

Služby: - odborné kurzy, školení

AUDIO Fon centr, s.r.o.

Obilní trh 310/4, 60200 Brno

Centrum pro poruchy sluchu, hlasu a řeči: - sluchadla - poruchy a vyšetření sluchu - posouzení stavu řeči u dětí ve věku 2 - 6 let - posuzování kvality hlasu a léčba poruch hlasu - sluchadla (výroba,....

AUDIOCENTRUM - Tv spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 691/33, 17000 Praha

Zdravotnické zařízení, ordinace:Foniatrická ordinace:tel.: 233 371 985Audiologie:tel: 233 374 301Logopedická ordinace:tel.: 233 381 638Otoplastická laboratoř:tel.: 233 371 703

Bc. Marie Štosová

Stavbařů 3328/2, 46601 Jablonec nad Nisou

Logopedie Jablonec Marie ŠtosováNabízíme pomoc dětem, dospívajícím i dospělým s vadami řeči. Naše služby sestávají z pomoci při problémech jednak s nápravou výslovnosti, dále při problémech s porucham...

Bc. Markéta Plachá

Na břevnovské pláni 1310/35, 16900 Praha

Činnost: - nápravy poruch učení a pozornosti - služby v oblasti logopedie - doučování a přípravy na zkoušky

Canadian Medical s.r.o.

V parku 2308/8, 14800 Praha

Hledáte nadstandardní péči výhodně? Praktický lékař Praha, dětský lékař, kožní lékař, zubní lékař, gynekologie Praha a další služby ze společnosti Canadian Medical Care jsou určeny právě pro Vás. Využ...

CARPE DIEM BOHEMIA s.r.o.

Arbesovo náměstí 314/10, 15000 Praha

Služby: - centrum řeči a komunikace - logopedie - psychologie - ergoterapie

COMHEALTH, s.r.o.

Mazurská 484/2, 18100 Praha

Praha foniatrie, thajská masáž, REIKI, Shamballa, rehabilitace, logopedie, fyzioterapie, terapeut.V našem centru se věnujeme pacientům s poruchou řeči, sluchu a hlasu a s neurologickým postižením.Nabí...

DAM, s.r.o.

Stamicova 1968, 16200 Praha

Poliklinika

DC 90 o.p.s

Nedbalova 36/27, 77900 Olomouc

Dětské centrum 1990: - je občanské sdružení poskytující komplexní, tj. sociální, zdravotní a výchovné služby lidem se specifickými potřebami (postižením mentálním nebo kombinovaným handicapem) Nabídka...