Čističky odpadních vod

Poptat můžete více než 480 000 společností a živnostníků

Firmy v "Čističky odpadních vod"

A G AQUA GAS MONT-SERVIS,spol. s r.o.

U splavu 271/10, 10600 Praha

Společnost AG AQUA GAS MONT - SERVIS, spol. s r.o. provádí veškeré rozvody a instalace vody, kanalizace, plynu a topení. Realizujeme výstavbu rodinných domů a bytů, zajišťujeme obkladačské, malířské,...

ABIAN s.r.o.

Řípská 1142/20a, 62700 Brno

Stavební činnost, dodávka, prodej: - čistírny odpadních vod 2 - 2000 EO - anaerobní čistírny vod - lapače tuku a olejů - odlučovače ropných látek - čerpací stanice odpadních vod - nádrže, vodoměrné ša...

ABK - Pardubice, a.s.

Vodárenská 22, 53002 Nemošice

čerpací stanice včetně vystrojení - úpravny pitné vody - jímací zařízení - objekty na vodovodní síti - objekty na stokové síti - rekonstrukce vodohospodářských děl - údržba vodních toků...

A.B.V. spol. s r.o.

Hnátnice 150, 56101 Hnátnice

Stavební společnost.Stavebnictví, stavby, práce: - provádění inženýrských sítí venkovní kanalizace, vodovody, komunikace, skládky, ČOV - komplexní stavební činnost, občanská, průmyslová a bytová výsta...

ACC - DOSTAW s.r.o.

Letkovská 617/40, 32600 Plzeň

Technické poradenství, prodej, dodávka včetně montáže: - stavební prvky - sklepní světlíky - odvodňovací systémy - okna - mřížové ocelové rošty - izolační prvky proti hluku - transportní technika - ro...

AGRO-EKO spol. s r.o.

Obecní 811, 73543 Albrechtice

Služby: - ekologické studie - dokumentace EIA - rozptylové studie - měření složek životního prostředí - rekultivaceVýroba: - biopaliva - plastové ČOV.Výstavba: - ČOV - ekologické stavby.

Agrostav Pardubice a.s.

Hostovická 231, 53301 Pardubice

Agrostav Pardubice, a.s. je stavební společnost střední velikosti realizující generální dodávky občanských, průmyslových, zemědělských a ekologických staveb, výstavbu inženýrských sítí, zemní práce, p...

Agumont, s.r.o.

Tkalcovská 1060/11, 67401 Třebíč

Stavba, výstavba: - inženýrské sítě - ČOV - komunikace, chodníky - vodohospodářské stavby - výstavba telekomunikačních sítí a optických trasPráce: - zemní a výkopové - demolice - zateplování

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

A. Trägera 2654, 37010 České Budějovice

Stavby: - rekonstrukce komunikací, parkovišť - zemní práce - realizace venkovních plynovodů - venkovní vodovodní řady - kanalizační sběrače - čistírny odpadních vod - ČOV.

Alfa - COM, s.r.o.

Moravské náměstí 753/12, 60200 Brno

Firma zajišťuje komplexní správu budov, provozování kotelen a výměníkových stanic.Správa a údržba nemovitostí tel. 543215838: - vedení účetnictví - zajišťování oprav a havárií - zajišťování správy obe...