Certifikace a homologace

Poptat můžete více než 480 000 společností a živnostníků

Firmy v "Certifikace a homologace"

BQ Consulting, s.r.o.

Místecká 329/258, 72000 Ostrava

Poradenství: - zavádění ISO - bezpečnost práce - požární ochrana - integrovaný systém.Podnikové poradenství a školení ISO, interní audity, školení interních auditorů.Certifikace.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, 60300 Brno

DĚLÁME VODU VODOUDispečink: nepřetržité hlášení poruch tel. 543212537. Výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, rozbory pitné a odpadní vody, akreditovaná kalibrační laboratoř vo...

Centrum stavebního inženýrství a.s.

Pražská 810/16, 10200 Praha

Zkušebna tepelných vlastností stavebních materiálů, konstrukcí a budov.Zkušebna akustiky.Zkušebna chemicko - fyzikálních vlastností stavebních hmot.Zkušebna technických zařízení.Projektování a inženýr...

CERT QUALITY s.r.o.

Helsinská 198/12, 77900 Olomouc

Certifikační společnost: - certifikace norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a jejich integrovaných systémů.

CertEQ International, spol. s r.o.

Sokolská 1273/10, 66902 Znojmo

Služby: - poradenství, proces certifikace - poradenství v udělování, udržování, rozšiřování, omezování, pozastavování a odnímání certifikace - provádění certifikace i v jiném než českém jazyce.Osvědče...

Certifikační institut, s.r.o.

Bukolská 772/10, 18100 Praha

Certifikační institut.

Certifikační sdružení pro personál - APC, z.s.

Podnikatelská 545, 19011 Praha

APC jako nejstarší akreditovaný certifikační orgán NDT v České republice zajišťuje personální certifikaci a kvalifikaci technického personálu ve svých schválených školicích a zkušebních středisek.Posk...

Certing s.r.o.

Chodská 545/7, 46010 Liberec 3

Akreditovaný certifikační orgán: - certifikace systémů managementu kvality.

CERTLINE, s.r.o.

Šalounova 627/3, 63800 Brno

Certifikační orgán CERTLINE provádí akreditované certifikace následujících systémů managementu:Systém managementu kvality (QMS) dle norem ČSN EN ISO 9001, systém environmentálního managementu (EMS) dl...

Česká společnost pro jakost, z.s.

Novotného lávka 200/5, 11000 Praha

Jsme občanské sdružení, které sdružuje široké spektrum osob a organizací, působící v různých oblastech systémů managementu a nástrojů managementu kvality, zároveň poskytujeme nejen svým členům špičkov...